Privacyverklaring
Carole Meijers Photography

 

Carole Meijers Photography hecht er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Ik houd mij hierbij aan de eisen zoals die in de privacywetgeving worden gesteld. In deze privacyverklaring licht ik toe hoe ik dat doe.

 

Contactgegevens Carole Meijers Photography

T: +31 620765337
M: info@carolemeijers.nl

KVK: 60483539

 

Persoonsgegevens die door mij worden verwerkt

Carole Meijers Photography verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van hoe u gebruik maakt van mijn diensten. U verstrekt bijvoorbeeld persoonsgegevens door het inschrijven voor een cursus, het invullen van het contactformulier, met mij te mailen of telefoneren.

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via overeenkomsten en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@carolemeijers.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Waarom ik persoonsgegevens verwerk

Carole Meijers Photography verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het mogelijk maken van een aanvraag voor de beginnerscursus fotografie.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier heeft ingevuld, wanneer u zich wilt inschrijven voor de beginnerscursus fotografie of wanneer u informatie aanvraagt over een fotoshoot).
  • Om u te informeren over de beginnerscursus fotografie of over mijn diensten als fotograaf.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Carole Meijers Photography deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van mijn diensten als fotograaf. Zo kan ik persoonsgegevens met mijn partners delen als dit nodig is voor het uitvoeren van een foto-opdracht. Ik kan persoonsgegevens met mijn partners delen als dit ten goede komt aan het afhandelen van onze correspondentie, overeenkomsten, contracten en of/betalingen.

Er zijn verschillende partijen die uw gegevens verwerken in mijn opdracht (denk bijvoorbeeld aan mijn hostingpartij, Slimstat Analytics of mijn boekhouder/accountant). Met hen sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carole Meijers Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Carole Meijers Photography gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dat kan op verschillende manieren:

– Wanneer u wilt inzien welke gegevens ik van u bewaar, kunt u hier een verzoek voor sturen naar info@carolemeijers.nl.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carole Meijers Photography. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carolemeijers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Carole Meijers Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@carolemeijers.nl.

 

Wijzigingen in privacybeleid

Het privacybeleid van Carole Meijers Photography kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring staat altijd op www.carolemeijers.nl.

Heeft u vragen over mijn privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met info@carolemeijers.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.