Hubert

Hubert was vroeger boswachter en jager, nu enkel nog jager en beveiliger van het naast hem gelegen industriegebied.
Het bos is voor een groot deel gekapt en heeft plaats moeten maken

voor de stad en het industriegebied. Vroeger woonde hij in een boswachtershuisje, nu in een
container welke hij geschonken kreeg van de gemeente Maasmechelen. Zijn container bevindt
zich precies op de grens tussen het bos en het industriegebied. Hubert houdt van de natuur en
van jagen en is daarom geregeld te vinden in het bos dat zich aan de andere kant van de
container bevind. Regelmatig schiet hij op everzwijnen en hazen. Hubert droomt vaak over zijn
vroegere boswachtersleven, toen het bos nog groot was.